บ้านริมคลอง

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งยอดเยี่ยม อันดับที่ 1

ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

จังหวัดสมุทรสงคราม

วิถีชีวิตของชาวสวนมะพร้าวริมคลองบางผีหลอกแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง ประยุกต์มาสู่กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายที่สนุกสนาน เปี่ยมสีสัน ด้วยรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นบ้านริมน้ำที่ได้รวบรวมและรื้อฟื้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้ย้อนคืนกลับมาอีกครั้ง และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกิจกรรมในชุมชน ผ่านรูปแบบฐานการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชน

Company-Outing-ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์-จังหวัดสมุทรสงคราม-01
Company-Outing-ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์-จังหวัดสมุทรสงคราม-63
Company-Outing-ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์-จังหวัดสมุทรสงคราม-26
Company-Outing-ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์-จังหวัดสมุทรสงคราม-53

ไฮไลต์

  • กิจกรรมเวิร์กชอป อาทิ ขนมไทย สานหมวก ตะกร้าจากทางมะพร้าว การทำน้ำเชื่อม (ไซรัป) และตาลมะพร้าว เป็นต้น
  • ใส่บาตรที่ชายน้ำยามเช้าพักโฮมสเตย์ในเรือนชาวสวนชายคลอง
  • ขี่จักรยานชมสวนมะพร้าว ทำกิจกรรมฐานเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
  • ชมป่าชายเลนพร้อมปลูกป่า ที่คลองโคน
  • เล่นสกีเลน งมหอยแครง

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 1,990 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 2 ท่าน ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงบ่าย กิจกรรมต้อนรับ พร้อมน้ำตาลสด และขนมไทย
กิจกรรมทำขนมมงคลไทย ขนมต้ม ขนมถั่วแปบ
กิจกรรมจักสานใบมะพร้าวให้เป็นหมวก กระเช้า นก ปู ปลา ตะกร้อ
กิจกรรมตนย่ำเกลือ (สปาเท้าด้วยเกลือ) เพื่อเป็นการผ่อนคลายเท้า
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็นตำรับพื้นถิ่นชาวแม่กลอง
ลงเรือชมวิถีริมคลองอัมพวา แม่น้ำแม่กลอง เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา และชมหิ่งห้อย
วันที่สอง
ช่วงเช้า ใส่บาตรพระทางเรือ และรับประทานอาหารเช้า
ชมการปาดดอกมะพร้าว ชิมน้ำตาลสดจากดอกมะพร้าว และชมการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว
ช่วงสาย ลงเรือที่คลองโคน เพื่อทำกิจกรรมที่ป่าชายเลน เช่น ปลูกป่า เล่นสกีเลน และงมหอยแครง เป็นต้น
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในเรือ (ข้าวห่อใบตอง)
ช่วงบ่าย เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

  • น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด
  • ผักชะครามทอดใข่
  • ต้มยำปลาทู
  • ยำยอดมะพร้าวใบชะคราม กุ้งสด
Company-Outing-ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์-จังหวัดสมุทรสงคราม-46
Company-Outing-ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์-จังหวัดสมุทรสงคราม-43

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

น้ำหวานดอกมะพร้าว, น้ำตาลทรายมะพร้าว, น้ำตาลมะพร้าว

Company-Outing-ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์-จังหวัดสมุทรสงคราม-ของที่ระลึก2
Company-Outing-ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์-จังหวัดสมุทรสงคราม-ของที่ระลึก1
Company-Outing-ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์-จังหวัดสมุทรสงคราม-ของที่ระลึก3

ผู้นำชุมชน

Company-Outing-ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์-จังหวัดสมุทรสงคราม-ผู้นำชุมชน-นางถิรดา เอกแก้วนำชัย.jpg

นางถิรดา เอกแก้วนำชัย
โทร : 08-9170-2904

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 43/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
Facebook : บ้านริมคลองโฮมสเตย์ – Baanrimklong Homestay

เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงชุมชนระยะทาง 70 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on